Participă la Concursul Internațional „Micul Artist – Europreșcolarul”

 
TEMA CONCURSULUI: Sărbătorim Ziua Europei în Anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

Concursul „MICUL ARTIST – EUROPREȘCOLARUL” este organizat în cadrul Proiectului Educațional Internațional de Evaluare a Competențelor „Cu Europa... la joacă” de către Fundația pentru Evaluarea Competențelor în Educație (FECED) în parteneriat cu Editura Diana.

Concursul MICUL ARTIST se află în Calendarul Concursurilor Școlare Naționale organizate în anul 2017-2018, la Anexa 6, nr. 115.

Acest concurs se organizează în grădinițe, la nivel național și internațional, fiind prilejuit de un dublu eveniment aniversar: Ziua Europei și Anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018).

PERIOADA DE ÎNSCRIERI: până pe 20 aprilie 2018.
La concurs pot participa preșcolari de grupă mică, mijlocie și mare înscriși de un cadru didactic organizator. Pentru înscrieri și detalii vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail info@feced. ro.

PACHET OPȚIONAL DE PREMIERE
Rezultatele copiilor trebuie răsplătite în orice moment, pentru a valida preformanțele școlare. Pornind de la această premisă, fiecare copil înscris la concurs poate primi pachetul de premiere care este opțional, la doar 15 lei, și este format din:
- Puzzle „Harta României pentru copii”;
- Cărticica „România 100”.

În plus, cadrul didactic organizator poate primi un suport din lemn pentru pixuri.
Pentru comenzile de pachete de premiere, opţionale, vă rugăm accesaţi formularul de comandă disponibil aici.
 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul „Micul Artist - Europreșcolarul” se va desfășura în două etape, astfel:

ETAPA I - ETAPA PE UNITATE/JUDEȚEANĂ
Această etapă va avea loc în perioada 7-8 mai 2018 și constă în pregătirea participanților pentru concurs prin acumularea de informații despre Centenarul Marii Uniri și Uniunea Europeană, utilizând resurse deschise precum:
- Curriculum pentru educație timpurie în vigoare, corespunzător domeniilor DLC, DOS și DȘ;
- http://www. cultura. ro/
- https://ro. wikipedia. org/wiki/Portal: Centenarul_Marii_Uniri_a_României
- http://centenarulromaniei. ro/ce-inseamna-marea-unire-de-la-1918/
- https://europa. eu/
- http://www. edituradiana. ro/
- http://www. feced. ro/

Este recomandabil ca această etapă să aibă loc în Centrul „Bibliotecă” din cadrul unității școlare organizatoare sau chiar la biblioteca zonală. La finalul acestei etape, participanții vor fi evaluați prin întrebări deschise cu privire la competențele și cunoștințele acumulate despre cele două evenimente aniversare.

ETAPA A II-A - ETAPA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
Va avea loc în data de 9 mai 2018 - Ziua Europei - în toate unitățile școlare participante și va consta în două probe:

1. PROBA DE CULTURĂ GENERALĂ - cuprinde subiecte accesibile structurate pe grupe de vârstă, cu întrebări concise, imagini atractive și vizează conținuturi interdisciplinare din Domeniile Limbă și Comunicare, Om și Societate, Științe. Durata aceastei probe va fi cuprinsă între 20 și 40 de minute. Foile de concurs vor fi puse la dispoziția unităților școlare participante de către organizator, în limita numărului de foi de concurs de care dispune acesta. Pentru ceilalți participanți, foile de concurs vor fi afișate pe www. feced. ro în ziua concursului pentru a fi descărcate și multiplicate de către cadrul didactic organizator.

2. PROBA ARTISTICO-CREATIVĂ - are drept scop stimularea creativității și a originalității. Această probă poate fi susținută în aceeași zi cu proba de cultură generală sau în următoarele două zile, la decizia organizatorului. Proba artistico-creativă constă în realizarea de către preșcolari a unor lucrări artistico-plastice (pictură, desen, colaj), reprezentând imagini și simboluri ale Uniunii Europene. Lucrările vor fi realizate în echipe formate din 5-10 copii, folosind un suport și o tehnică de lucru la alegere. Modelele obținute vor fi expuse în cadrul unei expoziții cu sau fără vânzare, care ca avea loc în cadrul unității școlare organizatoare sau în orice instituție, la decizia organizatorului.

Vă oferim șansa de a participa la un proiect european/internațional care are ca obiectiv performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și formarea personalității acestora în vedera promovării valorilor naționale românești în context european.

• Foi de concurs*, structurate pe grupe de vârstă.
• Diplome pentru portofoliu educațional.
• Bareme de corectare*.


EVALUAREA FOILOR DE CONCURS
După finalizarea celei de-a doua etape, va avea loc evaluarea foilor de concurs de către membrii comisiei de evaluare din unitatea școlară organizatoare și premierea participanților la nivel de unitate.

DISPOZIȚII FINALE
Prin tragere la sorți la sfârșitul anului școlar, se va premia o grupă dintr-o grădiniță cu materiale didactice (planșe, mape și jocuri educaționale).

Cadrul didactic organizator care va avea responsabilitatea pentru minimum 15 copii poate primi diplome și adeverințe semnate și ștampilate în original de către FECED și contrasemnate de către Directorul Unității Școlare.

*Toate aceste materiale vor fi disponibile pe www. feced. ro în ziua concursului.

Pentru mai multe informații, consultați regulamentul integral al concursului, disponibil pe www. feced. ro sau contactați-ne la adresa de e-mail info@feced. ro.