Societatea noastră este beneficiara unui proiect finanţat din FONDURI STRUCTURALE


SURSA DE FINANŢARE
     Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” — cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
     Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicațiilor pentru sectoarele privat şi public”

TITLUL PROIECTULUI
     IMPLEMENTARE SISTEM ERP LA S.C EDITURA DIANA S.R.L, PITEŞTI

LOCUL DE IMPLEMENTARE
     Sat Geamăna, Comuna Bradu, Județul Argeș

VALOARE PROIECTULUI
     Valoarea totală a proiectului este de 571.286,60 lei.
     Valoarea nerambursabilă este de 317.972,13 lei.

OBIECTIVUL PROIECTULUI
     Obiectivul proiectului este implementarea unui sistem informatic integrat, de tip ERP, destinat managementului afacerii şi introducerea de sisteme TIC moderne, în vederea reorganizării proceselor interne ale societăţii, pentru creşterea productivităţii şi eficienţei activității desfășurate la
S.C EDITURA DIANA S.R.L.

     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

     Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.